Fotboll för alla

Riktlinjens innebörd:

 • Fotboll är en inkluderande idrott där alla är välkomna.
 • Fotboll utgår från de sju diskrimineringsgrunderna och alla har ett ansvar för att varken begränsa eller kränka varandra.
 • Alla får vara med på lika villkor oavsett sin fotbollsmässiga utveckling.
 • I barnfotbollen varieras gruppsammansättningen där spelare med varierande fotbollsmässig utveckling blandas.
 • Ungdomsfotbollen anpassas efter varje spelares individuella intresse. 

Inledning

 • Svenska fotbollförbundets vision: Fotboll för alla överallt.
  • Vara öppen för alla
  • Finnas överallt
  • Välkomna alla oavsett fotbollsmässig utveckling
  • Vara attraktiv för alla ovasett ambitionsnivå med fotboll

Reflektera över

 • Vilka målgrupper har vårt lag/vår förening svårt att nå fram till?
 • Vad är fördelarna med att barn och ungdomar från olika samhällsgrupper, olika kön med mera kan mötas inom fotbollen?

Välj film beroende på målgrupp

 • Förening: Här får alla samma chans
 • Ledare 6-12 år: Fotboll i varierande grupper
 • Ledare 13-19 år: Här får alla samma chans
 • Spelare: Här får alla samma chans
 • Föräldrar: Föräldrars engagemang

Reflektera över

 • Hur kan vi göra i vårt lag/ vår förening för att alla ska trivas?
 • Vad kan vi göra för att engagera nya målgrupper till laget/föreningen?

Reflektera över

 • Hur kan vi i barnfotboll (tom 12 år) ge förutsättningar för att varje barn ska känna sig kompetent?
 • Hur kan vi oavsett gruppsammansättning ge förutsättningar för varje individs lärande?

Reflektera över

 • Är det okej att köpa sig fri från ideellt arbete?
 • Vad kan föräldrar och spelare hjälpa till med i laget/föreningen?

Kort reflektion i helgrupp