Föreningen

I varje distrikt finns det föreningar som bedriver verksamheten för alla spelare. I Sverige finns det drygt 3 000 föreningar och cirka en halv miljon spelare.

Alla fotbollsspelare i Sverige måste vara medlem i en förening för att få spela match. För föreningen är det viktigt att alla spelare som inleder en säsong även fullföljer säsongen. Detta eftersom föreningen annars får problem med att slutföra sina serier och samtidigt säkerställa att alla spelare får spela lagom antal matcher. 

Det går bra att vara medlem i en förening även om man inte är spelare. Föräldrar som har barn i föreningen och före detta spelare är exempel på medlemmar som är med för att stödja föreningens verksamhet. I en del föreningar har varje medlem en röst när föreningen väljer styrelse, vilket görs en gång om året på föreningens årsmöte. I andra föreningar finns det en åldersgräns för när man får rösträtt. Därför är det viktigt att föräldrar till unga spelare är medlemmar så att alla spelares intressen blir representerade när föreningen tar viktiga beslut. Den som vill bli medlem i en förening finner oftast information om medlemskap på respektive förenings hemsida. Där återfinns även kontaktuppgifter till föreningen. 

Föreningens tillgångar

Föreningar får bidrag från staten för att de erbjuder en fritidssysselsättning för barn och ungdomar. Detta bidrag täcker inte alla kostnader som finns för bland annat planhyror och inköp av fotbollsmaterial. Varje förening behöver därför skaffa egna resurser för verksamheten vilket ofta sker genom till exempel medlemsavgifter, sponsring och evenemang.

Kostnaden för att vara medlem i en förening varierar mellan olika föreningar beroende på vilka kostnader föreningen har och hur mycket pengar föreningen får in på annat sätt. Medlemsavgiften måste vara betald i rätt tid för att man ska få tillgång till sina rättigheter som medlem (t.ex. rösta på årsmötet eller spela match). Ett medlemskap gäller i ett år och behöver sedan förnyas.

Föreningens största tillgång är medlemmar som gör arbetsinsatser för föreningen utan ekonomisk ersättning. Genom att inte betala lön för det arbete som görs av exempelvis ledare vid träningar och matcher, styrelsemedlemmar i det strategiska arbetet och övriga medlemmar vid evenemang, sparar föreningen mycket pengar som bland annat gör det möjligt att ha låga medlemsavgifter. Alla medlemmar är välkomna att vara med och hjälpa till i föreningen efter sina förutsättningar. Man behöver inte ha någon förkunskap om fotboll eller ha spelat fotboll själv för att göra stor nytta i en förening utan alla kan hjälpa till på sitt sätt.