Hållbart idrottande

Målsättningen är att så många som möjligt fortsätter med fotboll så länge som möjligt. Det är viktigt att träna allsidigt, återhämta sig, äta hälsosamt och få tid över till andra aktiviteter. Detta för att utvecklas, undvika skador och behålla motivationen över tid. Riktlinjen tar sin utgångspunkt i Idrotten vill, beprövad erfarenhet och aktuell idrottsforskning.

 

Riktlinjens innebörd

  • Spelarens liv ses i ett helhetsperspektiv där fotbollen är en av flera delar.
  • Fotboll bidrar till att skapa hälsosamma levnadsvanor.
  • SvFF uppmuntrar till att utöva flera idrotter och fritidsaktiviteter.
  • Inom fotbollen bedrivs allsidig träning med hög aktivitet.
  • Medicinska råd efterlevs vid sjukdom eller skada.

Bakgrund till riktlinjen

Fotbollen en av flera delar i en spelares liv där övriga delar påverkar fotbollen. Fotbollen behöver anpassa sig efter spelarnas livssituation genom att till exempel ta hänsyn till andra aktiviteter vid planering av säsongen. Spelare som får ihop hela livspusslet med fotbollen som en del, ges förutsättningar att hålla på länge med fotboll. Idrottsaktiviteter som exempelvis fotboll är förmodligen ett bra stöd för spelarna när de av olika anledningar har det jobbigt vid sidan av fotbollen.

Vila och hälsosam kosthållning

Den kortsiktiga prestationen och den långsiktiga utvecklingen i all idrott beror inte bara på träning utan även på vila och kost. En idrottare som inleder en träning eller match utvilad och med energi från bra mat presterar sannolikt bättre och löper mindre risk att bli skadad. Träningen i sig bygger heller inte upp kroppen till att bli starkare eller mer uthållig. Tvärtemot så bryter träningen ner kroppen och efter ett träningspass är utövaren därför både svagare och tröttare än innan träningen. Att vila, äta och dricka hälsosamt efter träningen bygger däremot upp kroppen så att den blir starkare än den var innan. 

Barn och ungdomar som har sunda levnadsvanor med fysisk aktivitet, vila och hälsosam kosthållning samt avstår från alkohol, tobak och droger, har stora chanser att ta med dessa vanor in i vuxenlivet.

Nyttan med allsidig träning

Vidare är det viktigt hur träningen bedrivs. Barn som tränar allsidigt skaffar sig successivt en bättre motorik som leder till att de enklare kan hantera kroppen i olika situationer. En bra motorik är viktigt både i fotbollen och i livet i stort. På planen har en spelare med bra motorik större möjligheter att anpassa sig efter oväntade situationer, till exempel att få kontroll på bollen trots att hen blir tacklad vid bollmottagningen. En bra motorik är också skadeförebyggande, även utanför fotbollsplanen. Om man till exempel halkar har man större chans att landa på ett mer skonsamt sätt.

Att spela fotboll är i sig allsidigt då det bland annat inkluderar att kontrollera bollen i olika situationer, riktningsförändringar, tempoväxlingar och hopp. Trots detta är det svårt för fotbollen att på egen hand bli tillräckligt allsidig för att uppnå en tillfredsställande utveckling av spelarnas motorik. SvFF rekommenderar därför att barn och ungdomar förutom fotboll även utövar andra idrotter. Ensidig träning och tidig specialisering på en idrott leder till sämre långsiktig utveckling och ökar risken för förslitningsskador. 

Det går bra att utöva flera idrotter genom hela livet. För spelare som vill elitsatsa tar däremot ofta en idrott successivt över, någon gång i de övre tonåren. Det är viktigt att beslutet att satsa på bara en idrott kommer från den enskilda idrottaren och att vuxna inte pressar spelaren att fatta beslut.

Samtala och reflektera

  • Vilka är de viktigaste budskapen i riktlinjen?
  • Vad kan du, i din roll, göra för att agera enligt riktlinjen?
  • Läs ett tänkbart scenario gällande riktlinjen.
  • Samtalsfrågor till filmerna.