Riktlinjer

Riktlinjerna i FSLL är utgångspunkten för all barn- och ungdomsfotboll i Sverige. De är centrala för samtliga tränar- och spelarutbildningar hos SvFF och bör även vara det i alla föreningars verksamhet. För att på bästa sätt uppfylla riktlinjerna för barn- och ungdomsfotboll är det viktigt att:

  • föreningar har en god organisation, en levande policy och en tydlig spelarutbildningsplan
  • ledare har relevant utbildning och kan anpassa verksamheten efter spelarnas ålder och mognadsnivå
  • föräldrar har kunskap om Fotbollens spela, lek och lär.