Föreningens hjälpmedel

Eftersom barn och ungdomar spelar fotboll i föreningar så är det i föreningarna som riktlinjerna i FSLL måste efterlevas i praktiken. De 24 distriktsförbunden och SISU Idrottsutbildarna erbjuder föreningarna lokalt stöd i detta arbete. SvFF erbjuder i sin tur riktlinjer, manualer, utbildningsinnehåll med mera för föreningar och distrikt att utgå ifrån. De viktigaste hjälpmedlen från SvFF som alla föreningar bör bygga sin verksamhet på presenteras nedan.

Värdegrundsarbete och Policy

Varje förening behöver ha en policy som bygger på FSLL men där man har tagit hänsyn till föreningens unika förutsättningar och vilka utmaningar som finns i den aktuella föreningen. Varje förening behöver också ha en strategi för att säkerställa att policyn efterlevs.

Spelarutbildningsplan

SvFF har en spelarutbildningsplan som utgår från FSLL och förklarar hur man anpassar fotbollsverksamheten efter spelarnas ålder. Varje förening behöver anpassa spelarutbildningsplanen efter sina förutsättningar och ha en strategi för att spelarutbildningsplanen efterlevs. Läs mer om spelarutbildningsplan

Tränarutbildning

SvFF erbjuder tränarutbildningar som utgår från FSLL och spelarutbildningsplanen. Tränarutbildningarna ger fördjupad vägledning kring både ledarskap och det fotbollsmässiga upplägget. Med ledare som är utbildade för att leda spelare i lagets aktuella ålder ökar möjligheterna att leva upp till riktlinjerna i FSLL. Läs mer om tränarutbildning

Tre olika idrotter

Fotboll består av tre idrotter: fotboll, futsal och beachsoccer. Varje idrott kan anpassa spelformen efter spelarnas ålder och mognad genom justeringar av spelytor, antal spelare på planen, spelregler med mera. Målsättningen med detta är ökad delaktighet, mer glädje och bättre utveckling.

Fotboll

Spel 11 mot 11 är slutmålet för fotboll. SvFF rekommenderar en successiv stegring till spel 11 mot 11 genom spelformerna 3 mot 3, 5 mot 5, 7 mot 7 och 9 mot 9. På länken kan du ta del av vad som gäller för respektive ålder. Läs mer om nya nationella spelformer

Futsal

Futsal spelas 5 mot 5 inomhus. Namnet futsal är en kombination av de spanska orden för fotboll – fútbol – och hall – sala. I Sverige har man spelat futsal enligt FIFA:s regelverk sedan 2006. I futsal för barn kan regler, antal spelare och spelytan anpassas efter spelarnas ålder och mognad. Läs mer om futsal

Beachsoccer

Beachsoccer spelas med sand som underlag. Även beachsoccer spelas enligt FIFA:s regelverk och kan anpassas efter olika åldrar. Läs mer om beachsoccer

Råd och vård för idrottsskador

Råd och vård för idrottsskador är en kostnadsfri rådgivningstjänst för alla spelare som är medlemmar i en fotbollsförening inom SvFF. Spelare, ledare och föräldrar kan ringa 020-44 11 11 för att få råd om hur man förebygger skador och hanterar redan uppkomna skador. Vid frågor om försäkringar kontaktar man Folksam på telefon 0771-950 950. Läs mer om Råd och vård.