Svensk fotbolls organisation

Svenska Fotbollförbundet (SvFF) består av tre idrotter: Fotboll, Futsal och Beachsoccer. Högsta instans för idrott i Sverige är Riksidrottsförbundet (RF) och SvFF är ett av många specialförbund under RF som organiserar och utvecklar de enskilda idrotterna. Internationellt har FIFA ett övergripande ansvar för fotbollen i hela världen medan UEFA har en liknande uppgift i Europa. SvFF är medlem i FIFA, UEFA och RF, och styrs därmed till viss del av dessa organisationer men är även med och påverkar deras beslut.

SvFF har till uppgift att främja och administrera fotbollen i landet och att företräda den utomlands. Den lokala fotbollen administreras i sin tur med hjälp av 24 distriktsförbund. I varje distrikt finns det föreningar som bedriver verksamhet för alla spelare. I Sverige finns det drygt 3000 föreningar och cirka en halv miljon spelare.

Varje organisation inom fotbollen styrs genom demokrati då det finns en vald styrelse som tar beslut för sin organisation. Medlemmarna i föreningen väljer föreningens styrelse. Föreningarna är sedan medlemmar i sitt distriktsförbund och väljer därmed distriktets styrelse medan distrikten väljer styrelsen för SvFF tillsammans med klubbarna i de två högsta herr- och damserierna.