Fair Play

Riktlinjens innebörd:

 • Vi vill varandras framgång.
 • Respekt visas för att föreningar och individer har olika förutsättningar.
 • Diskriminering, trakasserier och mobbning ska aktivt motverkas. 
 • Vuxna är goda förebilder för barn och ungdomar. 
 • Fotbollens regler efterlevs och domarens beslut respekteras.

Inledning

 • Fair Play handlar om det förhållningssätt man har till andra människor.

Reflektera över

 • På vilket sätt kan du, i din roll, inom fotbollen bidra till att barn och ungdomar får med sig sunda värderingar från fotbollen till andra delar av livet?
 • Vilka beteenden bör leda till beröm och uppmärksamhet?

Välj film beroende på målgrupp

 • Förening: Hur gör vi varandra bra?
 • Ledare: Fair play som matchfokus
 • Spelare: Vem är domaren?
 • Föräldrar: Känslan vid sidlinjen

Reflektera över

 • Hur skapar vi positiva relationer till motståndarna?
 • Hur kan vi i vårt lag/förening göra varandra bra?

Reflektera över

 • Vad innebär det att uppträda enligt Fair Play?
 • På vilket sätt kan det bli lättare att uppträda enligt Fair Play genom att fokusera på utveckling snarare än resultatet?

Reflektera över

 • Hur kan du, i din roll, inom fotbollen stötta domaren?
 • Vad kan föreningen göra för att stötta domaren?

Reflektera över

 • Hur ska föräldrar uppträda vid matcher?
 • Vad blir effekten på spelarna om föräldrarna uppträder osportsligt?

Sammanfattning i helgrupp