Bakgrund

Målsättningen med FSLL är att den ska prägla all fotbollsverksamhet så att alla barn och ungdomar får växa upp och utvecklas i sunda miljöer. 

Inledning

 • Välkomna!
 • FSLL är inriktningen för svensk barn- och ungdomsfotboll. Innehållet ska genomsyra all verksamhet för barn och ungdomar inom fotbollen, alltifrån upplägg kring träningar och matcher till föräldrars kommunikation med barnen och uppförande runt matcher. FSLL baseras på:

  • Idrotten vill – RF:s inriktning för barn- och ungdomsidrott
  • Barnkonventionen – FN:s konvention om barns rättigheter
  • Svenska Fotbollförbundets mål och strategier
  • Aktuell idrottsforskning
  • Beprövad erfarenhet

Presentation i grupper

 • Namn
 • Roll
 • Vad motiverade dig till att komma till utbildningen? 
 • Gjorde du någon reflektion när du såg filmen med riktlinjerna?
 • Vilken av riktlinjerna blev du mest nyfiken på?

Fotbollens organisation

Kort förklaring:

 • Föreningar
 • Distriktsförbund
 • Svenska Fotbollförbundet
 • FIFA / UEFA / RF

Varje förening bygger på ideellt engagemang. Vad driver människor till att engagera sig i fotbollsföreningar?

Kort reflektion i helgrupp

 • Vad är idrottens viktigaste bidrag i samhället?
 • Vad skulle kunna motivera dig att engagera dig i barn- och ungdomsfotboll?