Sadla


Ofta sadlar du innan du tränsar, och som alltid när du hanterar hästen ska den vara uppbunden när du sadlar. Se även till att hästen både är ren och visiterad innan du lägger på sadeln.

Sadla, steg för steg

  1. Sadla från hästens vänstra sida. Lägg sadeln ett stycke framför manken och för den sedan bakåt tills den stannar till. Då bör sadeln ha hamnat i vad som kallas sadelläget. Det är viktigt att du kontrollerar att sadeln inte trycker på hästens manke. När sadeln ligger rätt kommer sadelgjorden att hamna ungefär en handsbredd bakom hästens armbågsspets. Var noga med att vojlocken ligger rätt och att inga veck finns mellan sadeln och hästen.
  2. Gå över till hästens högra sida och ta ner sadelgjorden (alternativt spänn fast gjorden om den inte sitter fast i sadeln). Kolla samtidigt att gjorden och schabraket (vojlocken) ligger som de ska och inte har veckat eller snott sig.
  3. Gå tillbaka till vänster sida och spänn sadelgjorden. Till en början ganska löst, bara så pass att sadeln ligger still på hästen. Låt sadeln ligga på några minuter och spänn sedan sadelgjorden så pass hårt att du kan sitta upp utan att sadeln snurrar. Kontrollera gjorden även en tredje gång när du har skrittat fram hästen. För en del hästar tar det längre tid att slappna av och ryttarens tyngd i sadeln kan göra att du behöver dra åt gjorden ännu en gång.

Sadla av, steg för steg

  1. Spänn loss sadelgjorden på vänster sida och släpp ner den försiktigt under hästens mage.
  2. Gå över till hästens högra sida och lägg sadelgjorden över sadeln (alternativt spänn loss gjorden även på höger sida så att den helt frigörs från sadeln).
  3. Gå tillbaka till vänster sida och dra försiktig av sadeln.