Inför resa

Du behöver inte äga en transport utan du kan låna den av någon i stallet eller hyra den för en kortare eller längre tid. Hästtransporter måste besiktigas regelbundet, på samma sätt som personbilar.

Innan du lastar och ger dig ut på vägarna ska du kontrollera att transportens bromsar och lampor fungerar.  Säkerställ även att bilen och transporten är ett lagligt ekipage som du får köra. Jämför transportens vikt med uppgifterna på dragbilens registreringsbevis. Det kan bli dryga böter annars.

Hästtransporten

Det finns en hel del att tänka på när hästen ska transporteras, inte minst när det gäller lagar och regler. Hur en häst ska transporteras är reglerat i en författning som kallas djurskyddslagen. Den är utformad av Statens Jordbruksverk (SJV) och kallas SJVFS 2000:133. Du måste veta vad som gäller enligt denna författning. Här följer några av de viktigaste punkterna som innebär minimikrav.

  1. Hästtransporten måste vara lämplig för ändamålet och skydda hästen från kyla och värme samt förhindra att den skadas under resan. Hästtransporten ska vara försedd med gula skyltar med svart text, vilket visar att det är djur som åker i den.
  2. Golvet i transporten ska vara helt, halkfritt och försett med strö.
  3. Transporttiden får inte överskrida åtta timmar. Därefter måste hästen vila innan den får resa vidare. Om transporten är väl ventilerad, har tillräckligt mycket strö, har möjlighet att erbjuda vatten på transporten etcetera så kan transporttiden förlängas.
  4. Dräktiga ston får inte transporteras inom 35 dygn före beräknad fölning.

Rusta hästen rätt  

Hästen ska vara försedd med träns när du lastar och med en lina fäst i bettringarna – inte i tyglarna. Med tränset placerat över grimman är hästen lättare att hantera om den kastar sig åt sidan, vräker sig bakåt mot luckan eller försöker ge sig iväg, och med linan har du större marginal om hästen skulle göra motstånd. Med träns är den också lättare att styra rätt på luckan. Under själva transporten är det däremot enbart grimma som gäller, allra helst en lädergrimma. Skulle hästen fastna och få panik är en lädergrimma enklare att skära sönder än en nylongrimma. 
När hästen ska transporteras är det lämpligt att utrusta den med någon form av skydd på benen.

Du kan lägga på hästen ett täcke som skyddar mot drag, men det får inte bli för varmt. På sommaren behöver hästen sällan något täcke. Hästens svansrot kan skyddas med en svanskappa. Undvik att linda en sådan om du inte redan är mycket van. Lindar du fel och för hårt för hårt så stryps blodtillförseln till svansroten. Hästen får inte transporteras med sadel eftersom en sadel lätt kan fastna. Har hästen broddar bör de tas bort för att förebygga otäcka trampskador.

Hästpass

Tänk på att du alltid ska ha med hästpasset när du transporterar hästar. Undantag gäller vid förflyttning till fots då det räcker att du kan visa upp passet inom tre timmar. Det finns också ett undantag för transport akut till veterinär.