Vaccinera

Att vaccinera är ett enkelt och billigt sätt att skydda sin häst mot smittor. Den vanligaste vaccinationen är den som görs mot hästinfluensa. Den är dessutom obligatorisk för tävlande hästar. När och mot vad hästen är vaccinerad samt av vilken veterinär skrivs in i hästpasset.

Stelkramp orsakas av en bakterie som finns i jorden. Får hästen exempelvis ett sticksår kan såret förorenas av bakterien, och sedan bildas ett gift som angriper hästens nervsystem. Hästen får bland annat svårt att svälja och kan få kramper. Dödligheten är mycket hög, och det är viktigt att hästen skyddas med hjälp av stelkrampsvaccin.

Botulism orsakas av det mycket starka nervgiftet botulin eller botulinumtoxin. Den vanligaste förgiftningsvägen vid botulism hos vuxna hästar är intag av hösilage eller strö som innehåller toxin. Om jord, gödsel, gammal förna och/eller kadaver kommer med i fodret vid skörden och det är en syrefattig miljö med låg torrsubstans (mindre än 40 procent) kan bakteriesporerna få goda förutsättningar att växa till. Hästen är extremt känslig för botulismbakterien och dödligheten hos ovaccinerade hästar är hög, upp till 90 procent. Du kan skydda hästen mot botulism genom att vaccinera den. Det är samtidigt mycket svårt att fastställa botulismfall, och mycket få fall registreras varje år.