Ridsportens värdegrund

Ridsportens värdegrund utgår från allas lika värde. Den skapar trivsel och trygghet och hjälper oss att arbeta tillsammans och för våra hästars bästa. Utifrån ledorden ansvar, respekt, engagemang och glädje arbetar vi tillsammans för en ridsportanda som är vårt gemensamma förhållningssätt gentemot hästar och människor.

Vi tar ansvar
Vi tar ansvar för våra hästar och ser till att hästen finns i en säker miljö. Vi agerar om hästen far illa.

Vi respekterar
Vi respekterar alla och lever som vi lär. Vi står upp när något är orätt.

Vi engagerar
Vårt engagemang för hästar och medmänniskor är vår drivkraft.

Vi sprider glädje
Vi sprider glädje och gemenskap i en trygg miljö.

Vi är bäst tillsammans
Vi är schyssta och skapar förutsättningar för varandra att lyckas.

Våra ledstjärnor

Ledorden sammanfattar ridsportens tio ledstjärnor som också kan användas som diskussionsunderlag. Det finns två olika slags ledstjärnor; de som har med hästen att göra och de som gäller samspelet mellan dig och dina medmänniskor. Här kan du läsa mer om ridsportens ledstjärnor.

Ridsportens Code of conduct - uppförandekod

Ridsportens Code of conduct handlar om hur vi ska uppträda mot vår tävlingskollega hästen. Hästens välmående kommer alltid före krav från tränare, ryttare, ägare, sponsorer, media och funktionärer.

På ridsport.se kan du läsa mer om Ridsportens Code of conduct 

För oss ryttare sker merparten av idrottsprestationen utanför tävlingsbanan. Framgångarna där är allt som oftast resultatet av både många timmar i sadeln och tid ihop med hästarna i stallet.

Du kan läsa mer om vårt ansvar för hästen och ta del av vårt arbete kring hästvälfärd här.

Hästvälfärd

Hästens välfärd ska alltid sättas främst i allt vi gör inom vår sport. Kunskapen om god, säker och hållbar hästhållning ska genomsyra ridsporten.

Vårt gemensamma ansvar är att behandla våra hästar med respekt och alltid vara lyhörda för deras absolut bästa. Vi får aldrig sluta ifrågasätta vad vi gör med våra hästar, hur vi gör det och varför.

Vi ansvarar för hästens hela skötsel och ska vara uppmärksama på hur den mår. Det kräver att vi har gott omdöme och är noggranna i de dagliga rutinerna. En viktig del av hästvälfärden är att lära sig mer om hästens behov och beteende.

Du kan läsa mer om hästvälfärd i ett annat avsnitt på hästkunskapssajten, du hittar det här.