Ridsportens värdegrund

Ridsportens värdegrund utgår från allas lika värde. Den skapar trivsel och trygghet och hjälper oss att arbeta tillsammans och för våra hästars bästa. Utifrån ledorden ansvar, respekt, engagemang, glädje och tillsammans arbetar vi för en ridsportanda som är vårt gemensamma förhållningssätt gentemot hästar och människor.

Vi tar ansvar
Vi tar ansvar för våra hästar och ser till att hästen finns i en säker miljö. Vi agerar om hästen far illa.

Vi respekterar
Vi respekterar alla och lever som vi lär. Vi står upp när något är orätt.

Vi engagerar
Vårt engagemang för hästar och medmänniskor är vår drivkraft.

Vi sprider glädje
Vi sprider glädje och gemenskap i en trygg miljö.

Vi är bäst tillsammans
Vi är schyssta och skapar förutsättningar för varandra att lyckas.

Våra ledstjärnor

Ledorden sammanfattar ridsportens tio ledstjärnor som också kan användas som diskussionsunderlag. Det finns två olika slags ledstjärnor; de som har med hästen att göra och de som gäller samspelet mellan dig och dina medmänniskor. Här kan du läsa mer om ridsportens ledstjärnor.