Stallet

Det allra vanligaste när man har hästar som tränas är att de går i hage på dagarna och står i stall på nätterna. Men ett stall är i sig inget måste för att hästar ska må bra. Så länge hästen har sällskap, tillgång till grovfoder, vatten och vindskydd kan den bo ute dygnet runt, året om – så kallad grupphästhållning

Stall med box eller spilta  

I traditionella stall står hästen i box eller spilta. I en box står den lös och har utrymme att röra sig fritt. Svensk djurskyddslag bestämmer hur stor boxen ska vara i förhållande till hästens storlek. I en spilta står hästen uppbunden. Ett grimskaft löper genom en ring i väggen med en kloss i ena änden. Klossen gör att grimskaftet alltid hålls sträckt så att hästen inte kan trassla in sig i det. Spiltor räknas i dag som föråldrad hästhållning och allt fler stall byggs om så att alla hästar får stå i box. Det är idag inte tillåtet enligt lag att bygga nya stallar med spiltor.

Står hästarna i stall är det viktigt med god ventilation så det inte uppstår imma och fukt på fönster och i stallgång. Utan ventilation kommer det inte in frisk luft vilket gör att gammal luft stannar kvar. Det i sin tur kan leda till mögel som inte är bra för vare sig människor eller djur.

Grupphästhållning

Det blir mer och mer vanligt med grupphästhållning där hästarna som namnet antyder går lösa och får foder i foderhäckar och/eller automater.

Att hålla sin häst i grupphästhållning kräver både god kunskap och erfarenhet av hästar då man i de här systemen inte lika lätt kan kontrollera hästens aptit och avföring som när den står i stall. I stället måste man lägga tid på att studera hästarnas kroppsspråk och läsa av de signaler som talar om hur de mår. Viktigt är att hästarna trivs tillsammans i gruppen och har en ordentlig ligghall för att få skydd mot väder och vind.Hästar Lösdrift Strömsholm April 2022.jpg

I Djurskyddslagen finns bestämmelser för hästens närmiljö som ska säkra hästens välbefinnande. På Hästsveriges hemsida finns också mer information om inhysning av hästen https://hastsverige.se/hastens-miljo/inhysning-av-hasten/

Sadelkammaren

För att hålla ordning på hästens saker är det viktigt att var sak har sin plats. Sadelkammaren ska gärna vara torr och lite uppvärmd eftersom sadlar och annat läder inte mår bra av kyla och fuktig luft. Av samma anledning hör blöta täcken inte hemma i sadelkammaren. För att det ska gå lätt och smidigt att hålla utrustningen ren är det bra om det finns tränskrok, sadelbock, sadeltvål och svampar i sadelkammaren eller i anslutning till vatten.DSC_1032.jpg

Foderkammaren

Fodret förvaras i ett avskilt utrymme. Det är viktigt av flera skäl till exempel risken för att en häst kan komma lös under natten. Om fodret då finns tillgängligt   kan hästen äta mer än den mår bra av.

Kraftfoder ska förvaras i en stängd behållare. Dels för att förebygga gnagarbesök, dels för att undvika att lösa hästar kommer åt fodret.