Det första steget i din ryttarutveckling

På det här första steget i din ryttarutveckling är det stort fokus på hästens omvårdnad, ditt eget välmående och att befästa grunderna i ridningen. Här på webben vill vi inspirera dig att söka kunskap och ge dig möjlighet att stämma av att dina teoretiska kunskaper travar i takt med det du lär dig i praktiken.

En bred grundutbildning är en viktig ingrediens om du vill bli en duktig ryttare. Det går inte att nog poängtera värdet av en bra sits, balans och följsamhet. Med de delarna på plats har du alla förutsättningar att lära dig inverka på rätt sätt. Väl utbildade, lämpliga hästar som tillsammans med ridläraren eller tränaren guidar dig rätt är en annan framgångsfaktor.

Lycka till!