Lasta säkert

Att få en häst att bli lättlastad handlar dels om hur väl hanterad den är i övrigt, dels om att ge den goda erfarenheter. En häst som är väluppfostrad i övrigt och har respekt och förtroende för människor kommer att vara mer lättlastad än en häst som är mindre väl hanterad.

Samma häst kan vara svårlastad för en person och lättlastad för någon annan. Hästen har ett gott minne och minns tidigare lastningsprocedurer och resor, både de som gick bra och de som inte gjorde det. Hästen måste förknippa lastning och transport med något positivt. När du tränar lastning behöver du medhjälpare och gott om tid. Använd alltid handskar och hjälm. Som med flera praktiska uppgifter i denna guide så är rådet att inte prova ensam först utan be en erfaren hästperson visa dig och ge hjälp. Här är några riktlinjer för hur du kan träna lastning i trailer.

 • Före lastning i trailer måste du kontrollera hur hög bommen är framtill. Den ska vara i höjd med den övre delen av hästens bringa. Även bakbommens höjd ska anpassas. Bommarna ska inte vara låga, ifall hästen blir orolig och försöker ta sig över och ut.
 • Lasta på en så ostörd plats om möjligt, ha eventuellt med en hink med foder eller morötter som belöning.

I filmen nedan får du tips på hur du lastar, lastar ur och utrustar hästen för transportering.

 

Lastningstips

 • Under lastningen. Ge hästen lite tid. Om din häst inte är van att transporteras se till så att du är lugn men låt samtidigt hästen känna att det är du som bestämmer. Stressa inte – det smittar lätt av sig.
 • När hästen kommit in i transporten. Sätt lugnt men genast för bommen vid bakluckan. Ställ dig vid sidan om luckan och fäll upp den.
 • Bind fast hästen i grimman. Bind alltid hästen kort, cirka 40 centimeter, så att den inte biter eller irriterar grannen eller får för sig att försöka vända sig om. Använd alltid en säkerhetsknut så att det är lätt att få upp grimskaftet.

Observera att det är mycket viktigt att du, eller en medhjälpare, inte står bakom luckan när den ska fällas upp (eller ner). Det har förekommit dödsfall när personer som skulle hjälpa till vid lastning fått luckan över sig eller har blivit sparkade.

Ha alltid en kniv tillgänglig så att du kan skära av grimskaftet om det skulle behövas vid en nödsituation. Extra grimma och grimskaft är också bra att ha.

Tips för att underlätta lastningen om hästen inte vill gå på:

 • Parkera vid en vägg så har du en bra infångare på ena sidan.
 • Backa intill stalldörren och lasta hästen från stallet, då finns det bara en väg framåt och det är in i transporten.
 • Om transportens lucka är väldigt brant i nedfällt läge kan du prova att parkera i en slänt. Luckan blir då planare och mer inbjudande för hästen att kliva på.

Urlastning

Det är lika viktigt att ta det lugnt och vara noggrann vid urlastning som vid ilastning. Se till att medhjälparen står vid sidan av luckan när den fälls ner.

 • Före urlastningen. Sätt på hästen ett träns eller koppla på grimskaftet. Knyt upp grimskaftet så att hästen är loss. Meddela din medhjälpare att du är klar och försäkra dig om att hon eller han står vid sidan om luckan. Fäll ner luckan.
 • Under urlastningen, led försiktigt hästen lugnt bakåt, mitt på luckan. Var noga med att tyglarna eller grimskaftet inte fastnar i något och skrämmer hästen.
 • Efter urlastningen. Mocka, sopa och rengör transporten noga. Lämna tillbaka transporten.