Hästhållning

För att må bra behöver hästen foder, vatten, vila, motion, sällskap och fasta rutiner.  Att få foder på fasta tider, få gå ut i hagen varje dag, ha en ren box och få regelbunden och varierad träning, ger en trygg häst och en sund stallmiljö. Hästens hälsa och välmående hänger mycket ihop med hur vi tar hand om den, men det är också viktigt att hästens närmiljö (helhetslösningen med stall, foderhantering, gödselhantering, träningsbanor och hagar) inte har brister.