Träna hållbart

Om du vill att hästen ska tävla eller prestera på något annat sätt än den är tränad för, måste kroppen först få en uppbyggnadsperiod där den får tid att ”bygga om sig”.

Det är en viktig anledning till att alltid lägga in återhämtning i form av lättare arbete och vila i all tränings- och tävlingsplanering. Om du glömmer eller struntar i det ökar risken för skador.

Farten dödar

Du måste också tänka på att beroende på en kombination av arv, uppfödning och träning har hästar olika bra ”kvalitet” på brosk, senor, skelett och muskler. Det är bakgrunden till att hästar tål träning och arbete olika. Det är i sin tur en viktig anledning till att du bör vara uppmärksam på om hästen visar trötthet eller ovilja. Då kan den behöva återhämtning eller ett ändrat träningsupplägg.

Belastningen och påfrestningarna på ett hästben är samtidigt ofta högre än bara kroppsvikten och är relaterade till hästens fart. ”Farten dödar” är ett uttryck som inte behöver tas bokstavligt, men det ger en vink om att höga tempon innebär mer påfrestning på hästens ben än lägre tempon. En känd lag inom fysiken säger att en viss hastighet (hur fort hästen rör sig) multiplicerat med en viss massa (det vill säga hästens vikt) blir en viss kraft (det vill säga belastning på hästbenet). Det betyder att ju fortare du rider (eller ju högre hinder du hoppar), desto mer ökar belastningen på det hästben som är i marken. I galopp kan det vara upp till 2,5 gånger kroppsvikten (1,5 ton i varje steg för en 600 kilos häst eller ännu mer i de allra högsta tempona för en galopphäst). Samtidigt är ensidigt arbete i låga tempon också en påfrestning som sliter på hästen.

Vanliga misstag

Här är sju misstag många gör i sin träning, vare sig man är motionär eller ryttare, vilka ökar risken för en ortopedisk skada. Undvik dem så har du större möjlighet att undvika skador:

  1. För snabbt upptrappad träning/arbete, det vill säga att göra för mycket för snabbt. Gör en plan och se till att växla upp träningen successivt. 
  2. Brist på kontinuitet. Det betyder att man gör enstaka pass men inte har någon uppföljning. Ofta är det en variant på punkt 1, att göra för mycket för snabbt.
  3. För ensidigt arbete. Variera ridningen och arbetet är rätt motmedel. Rid till exempel inte bara i ridhuset dag efter dag utan se till att variera både underlaget och träningen. 
  4. Brist på vila och återhämtning. En grundläggande faktor i hur kroppen anpassar sig till träning är att den behöver vilopauser så att den hinner ”bygga om sig” eller får chans att reparera småskador. Ransonera tävlandet och andra tyngre uppgifter och lägg in planerad vila. Om du inte rider en dag på grund av tidsbrist är det inte planerad vila, utan en variant på punkt 2, brist på kontinuitet.
  5. Plötslig ändring av kraven eller akut händelse som överbelastar kroppen. En variant på punkt 1 om för snabbt ökade krav. En akut händelse kan till exempel vara ett feltramp, men kroppen hos en häst som får varierad träning på varierande underlag kommer att vara bättre förberedd på olika typer av ansträngning.
  6. Individuell svaghet inklusive återfall i tidigare skador. En vanlig riskfaktor för skador är just återfall. Men hästar är också medfött olika starka och tål träning olika bra. Därför är det viktigt att lyssna på hästens signaler samt att visitera (känna igenom) hästen dagligen för att tidigt hitta tecken på skadereaktioner.
  7. Kombination av hårt och mycket arbete (volym och intensitet). Den kanske största utmaningen i träning är att hitta rätt balans i kraven. Ju högre nivå man kommer upp på, desto mindre är det spannet. Se därför till att hästen inte drabbas av brist på vila och återhämtning, se punkt 4.