Vikt och hull

Hästens vikt och hull påverkar hur hästen mår. Övervikt har bland annat visat sig öka risken för den allvarliga hovsjukdomen fång. Övervikt ökar även belastningen på hela rörelseapparaten och kan öka risken för hälta.

Hull

Det finns två aspekter på vad hästen väger. Den ena är hull, egentligen fettansättningen på kroppen, och den andra är den faktiska vikten. Som hästägare behöver du ha koll på hur mycket din häst väger för att kunna avgöra hur mycket foder den ska ha eller till exempel veta hur du ska dosera avmaskningsmedel, som ofta ges efter hästens kroppsvikt.

Ytterligare ett exempel på att det är smart att veta hur mycket hästen väger är när den ska köras i transport. Varje hästtransport har en maxvikt angiven, och den får inte överskridas.

På vissa träningsanläggningar och veterinärkliniker finns en våg där hästen kan vägas med precision. Men du kan även uppskatta hästens vikt med hjälp av ett vanligt måttband. Mät omkretsen från en punkt precis bakom manken och runt hästens kropp. Förhållandet mellan omkretsen och hästens kroppsvikt är inte på något sätt exakt, men det kan ge en fingervisning om hur mycket hästen väger.

Det är viktigt att du lär dig bedöma hästens hull, eller fettdepåer. Att bara titta på om revbenen syns eller inte är en för osäker bedömning. Gör inte en foderstat utan att bedöma den enskilda hästens hull.

På webbplatsen Hästsverige kan du läsa mer om hur du beräknar hästens vikt.