Visitering

 

Ju bättre du känner din häst, desto lättare kan du upptäcka små avvikelser och undvika att de växer till stora problem. Rykten är ett perfekt tillfälle att undersöka hur hästen mår. Visitera hästen varje dag för att undersöka hur den mår. 

När du visiterar hästen kan du utgå från de här frågorna: 

Visitera – checklista

När du visiterar hästen kan du utgå från de här frågorna: 

Visitera - Checklista (pdf)

Reagera

Om hästen visar tecken på att den inte är frisk, kontakta i första hand den som är ansvarig för hästen. Det kan även hända att du kommer till stallet och hittar en häst som är allvarligt sjuk eller skadad. Då ska du genast kontakta en veterinär. 

Ta tempen

Kroppstemperaturen kan variera mellan olika hästar men normalt ligger den mellan 37,2 till 38,2 grader. Genom att ta tempen på hästen några dagar i rad vid ungefär vid samma tidpunkt kan du få mer exakt koll på din hästs normaltemperatur.

Det är enklast att använda en digital termometer som du kan du köpa på apotek. En del hästar tycker att det är obehagligt med en termometer i ändtarmen. Se till att hästen är uppbunden, ta det lugnt, prata med hästen och beröm den så att den inte upplever obehag.

Ta tempen så här:

  1. Fäst ett snöre i termometern och håll sedan i snöret när du tar tempen.
  2. Stryk lite vaselin på termometern så att den lättare kan glida in i ändtarmen.
  3. Ställ dig i höjd med hästens bakben för att vara säker från en eventuell spark när du tar tempen.
  4. Lyft på svansen och för försiktigt in termometern i hästens ändtarm.
  5. Vänta cirka en minut, eller tills termometern piper – dra då försiktigt ut den och läs av hästens temperatur.
  6. Torka och tvätta av termometern noga.

Ibland kan det vara så att hästen har ett tempchip insatt i mankammen. Det finns i samma chip som hästens identifikation. Då kan tempen läsas av med hjälp av en chipläsare.