Parasitkontroll

Alla hästar har inälvsparasiter, men om de har en mindre mängd så stör det inte djurens hälsa. Större angrepp är däremot allvarliga och behöver åtgärdas.

Parasitangrepp kan ge skador som leder till kolik. Hos föl och unghästar kan rikliga mängder spolmask ge koliksymtom och hos äldre djur kan bandmask ge förändringar i övergången mellan tunntarm och blindtarm. Den allra viktigaste parasitära orsaken till kolik hos häst är skador i tarmarnas blodkärl som stora blodmaskens (Strongylus vulgaris) larver ger upphov till. Under sin utveckling vandrar de upp i de blodkärl som leder från aorta (stora kroppspulsådern) till tarmen. I blodkärlens väggar uppstår då skador som gör att blodförsörjningen till tarmen blir störd. Beroende på hur stora skador som larverna åstadkommer kan följden bli allt från lindrigare återkommande kolikanfall till svåra och livshotande rubbningar i tarmens blodförsörjning.

Parasitbekämpning

Att mocka hagarna är ett effektivt sätt att bekämpa parasiter. Vinterhagar bör mockas varje dag eller någon gång i veckan. När det gäller beten så behöver de planeras lite mer. Parasitbekämpning går ut på att så få maskägg som möjligt ska spridas på betet, och på så sätt inte tas upp av hästen. Man förebygger genom betesplanering och beteshygien i kombination med, vid behov, strategiska avmaskningar. Beteshygien innebär bland annat att hagar ska mockas och att marken regelbundet ska få ”vila” från hästar, allt för att göra det svårare för parasiterna att föröka sig.

Förebyggande åtgärder är viktiga också eftersom hästens inälvsparasiter håller på att utveckla resistens mot avmaskningsmedel, på liknande sätt som bakterier gör mot antibiotika. Det är därför viktigt att inte avmaska i onödan och att vara noga med beteshygien. Avmaskningsmedel är receptbelagda.  Du behöver skicka in ett träckprov till laboratorium för analys för att se om hästen har parasiter och i så fall vilka. Rekommenderat är att rutinmässigt göra en odling för att se om stora blodmasken (Strongylus vulgaris) finns hos hästen. Provsvaret hjälper veterinären att bedöma vilket preparat du bör använda. Avmaskningsmedel ges i form av en pasta som trycks in i hästens mun.

Föl och unghästar upp till cirka 5 års ålder är mer känsliga för parasitangrepp än vuxna hästar. Därför ska parasitbekämpning ske med hänsyn till hästarnas ålder. Effekten av parasitbekämpningen bör följas upp med träckprov på våren, före betessläpp. Det är också värdefullt att ta träckprov på hösten.