Bind upp hästen

Vid hantering eller skötsel ska hästen vara uppbunden eller hållas av en annan person. När du binder upp hästen är det viktigt att du gör det i en anordning som är avsedd för det och att linorna du binder den i sitter tillräckligt högt så att hästen inte kan trassla in sig i dem. Många boxar har en bindring på den bortre boxväggen i mankhöjd, det vill säga cirka 160 centimeter upp. Grimskaftet du fäster i bindringen ska vara kort, cirka 30 centimeter. Om du binder upp hästen med en så kallad grimskaftsknut, se till att säkra knuten genom att dra repändan igenom öglan. Annars kan hästen dra upp knuten med tänderna och ta sig loss. Du kan även binda upp hästen i stallgången, där du fäster hästen i två linor. En i vardera sida av grimman.

För säkerhets skull

En häst kan bli rädd och kasta sig och då måste den kunna komma loss. Därför är det bra om du binder upp hästen med en säkerhetsknut och dessutom rekommenderas grimskaft med så kallad panikhake. Till skillnad från en vanlig karbinhake, öppnar sig panikhaken om hästen skulle bli rädd och kasta sig när den sitter fast. Nackdelen med panikhaken är att den kan gå upp även om hästen gör bara en häftig rörelse.

Sakerhetsknut.jpg

 

 

Säkerhetstips

Av säkerhetsskäl får rep eller kedjor där hästen binds upp inte fästas i någon rörlig del (exempelvis en boxdörr). Det ska inte heller finnas några föremål som kan skada hästen, exempelvis grepar och skottkärror, i närheten av den uppbundna hästen. En häst får aldrig bindas upp i bettringarna.