Mocka

Från en häst som väger 500 kilo blir det 8–10 ton gödsel per år. I Sverige finns det cirka 355 000 hästar så det blir en hel del gödsel. För att hästen ska må bra ska boxen göras ren dagligen, vilket i vardagligt tal kallas för att ”mocka”.

Mocka gärna när hästen har sin dagliga utevistelse och boxen är tom. Om det inte är möjligt, bind upp hästen antingen i boxen eller, om du har möjlighet, i stallgången. Oavsett vilket är det viktigt att du binder upp hästen i en anordning som är avsedd för det. Du kan också binda upp hästen med en säkerhetsknut, och då ska du säkra knuten genom att dra repändan igenom öglan.

Går hästarna i lösdrift kan det variera hur ofta den behöver mockas beroende på antal hästar och storleken på ligghallen. Är det en stor ligghall så sker mockningen ofta att ligghallen töms med en maskin en eller ett par gånger om året och fylls på med strö vid behov. Är det en mindre ligghall behöver den mockas regelbundet, den behöver hållas ren och torr precis som en box. Ofta mockas den mindre ligghallen samtidigt som hagen mockas.

Mocka.jpg
Om hästen är kvar i boxen när du mockar är det viktigt att den är uppbunden. 

Arbeta rätt

Tänk på att du ska kunna arbeta med redskapen du använder vid mockning utan att behöva böja ryggen. De ska inte vara för tunga, och kärran ska vara välbalanserad, lätt att dra och ha en lyfthöjd som passar. Ett tips när du arbetar med grepar och spadar är att ta ett steg och vända – inte vrida – överkroppen. Lägg högarna i mitten av kärran. Lägg det blöta ströet längs kärrans kanter och börja då framifrån. Lasta hela tiden kärran högre längs kanterna än i mitten. Var noga med att inte få med rent strö. Samtidigt som du mockar hästens box, kontrollerar du att vattenkoppen och/eller hinken är ren och fylld med friskt vatten.

En annan aspekt på temat ”arbeta rätt” är att jobba ergonomiskt. Många sysslor i stallet och med hästarna är tunga och fysiskt krävande. För att undvika skador och förslitningar gör du klokt i att lära dig använda din kropp rätt redan från början. Lär dig att lyfta och bära på ett hållbart sätt, välj rätt redskap och använd dem på ett ergonomiskt riktigt sätt. Att träna på gym eller annan fysträning för att få en bra styrkebalans i kroppen gör också sitt till för att din kropp ska hålla för påfrestningarna.

Dyngutkast_vita_stallet-4.jpg _Z9M0399.jpg
Att använda sopmaskin och automatisk utgödsling sparar både på arbetstid och kropp.

Olika bäddar

Växelströbädd är den vanligaste typen av bädd. Där tar man dagligen bort smutsigt strö, träck (hästens bajs) och urin (kiss) och ersätter det som tas ut med nytt strö. Andra hästar har en permanentbädd. Då tar du enbart ut träck och det allra blötaste och låter urinen sugas upp av strömedlet för att på så sätt bygga en fjädrande och stabil ”grund” för hästen att stå och ligga på. Det krävs en del förarbete och mycket strö i början för att få till en bra permanentbädd, men när den väl har satt sig genererar den värme till stallet under den kalla årstiden och sparar tid vid den dagliga mockningen.

Om bädden ska vara helt slät i hela boxen eller inte finns det olika uppfattningar om. Utomlands, framför allt i Storbritannien, väljer man i en del stall att lägga en liten vall av strö längs boxväggarna. Det anses förebygga de olycksfall då hästen har lagt sig så nära intill en vägg att den inte kan ta sig upp.

Olika strömedel

Se alltid till att hästen har ordentligt med strö att ligga på. Det finns många olika strösorter, som halm, spån, torv, papper och halmpellets. Oavsett vilken typ av bädd och strömedel du använder ska bädden alltid vara fast och minst 15 centimeter hög för att undvika att hästen får liggsår. Bädden ska vara mjuk och torr, lättarbetad, halkfri och dammfri och strömedlet ska vara ofarligt för hästen att äta. Mellan golvet och hästens strö kan det ibland ligga en gummimatta. Mattan blir ett mjukt och isolerande underlag som inte ersätter det vanliga ströet, men kan minska åtgången något. En matta i bra kvalitet ger också bra fäste när hästen lägger och reser sig.