Utbildningarna bygger på vetenskapliga rön och beprövad erfarenhet – rekommendationer från kompetenta och erfarna personer som har förståelse för vad som krävs för att nå goda resultat, för att lyckas i framtiden.

Intentionen är att skapa goda förutsättningar - både för dig som tränare och för spelare - att med en tidig påverkan i form av rätt utbildning bedriva rätt träning i förhållande till mognadsnivån hos spelarna så att de kan utvecklas optimalt. Utvecklingsnivåerna är indelade i Lekstadium 7-10 år, Grundträningsstadium 9-14 år, Uppbyggnadsstadium 13-18 år och Prestationsstadium 18-.

Syftet är också att med ett holistiskt synsätt på människan skapa en större förståelse för den långsiktiga process som individen går igenom. Samt på ett pedagogiskt sätt visa olika stadiers olika innehåll.  Vi vill visa på när, hur och varför vi gör som vi gör, så vi inser konsekvenserna av det vi gör.

Här kan du läsa mer om Tränarutbildningens långsiktiga utveckling.

Tränarutbildning 2 och 3

Individuell anfalls- och försvarsteknik

Samarbete i anfall och försvar

Målvaktsträning handboll