Spelarutbildningen visar hur utvecklingstrappan ser ut för spelare från distriktsnivå upp till Juniorlandslaget. Den beskriver vad en spelare bör träna på när det gäller teknik/taktik, målvaktsspel, fysisk träning och idrottspsykologi samt vilka förväntningar SHF har på spelare, ledare och verksamheten. Utvecklingstrappan är progressiv och metodisk i sin utformning och är baserad på utveckling för individ och kollektivt.

Spelarutbildningen är indelad i två olika utvecklingsnivåer, distrikts och riksnivå.

Spelarutbildning Distriktsläger 1-8

Spelarutbildning Riksläger 1-4