Information

Under rubriken Information har vi samlat praktisk information om den här webbplatsen. Kanske undrar du vem författaren bakom materialet är? Kanske har du problem med att logga in eller att registrera dig? Här kan du hitta svar på dessa samt ett flertal andra frågor.

Vill du läsa ännu mer om materialet eller kanske göra en beställning rekommenderar vi dig att besöka SISU Idrottsböckers webbplats www.sisuidrottsbocker.se.

Har du redan en registreringskod kan du registrera dig här för att komma åt övningsbank och träningsprogram.

Om materialet

I materialet för individuell anfalls- och försvarsteknik beskrivs olika individuella tekniker i form av en detaljerad beskrivning av utförandet. Till varje teknik visas ett förslag på stegrad inlärning upp till matchsituation. Det blir upp till varje instruktör att välja vilken teknik man ska träna på, i förhållande till gruppens mognadsnivå.

”Individuell anfalls- och försvarsteknik” kan användas i spelar- och ledarutbildning, som uppslag för tränare och framför allt som en källa till ny experimentering och kreativ utveckling. Den här webbplatsen vänder sig till spelarna och det finns även en bok med samma namn som med fördel används av tränaren. Boken hittar du här.

Tack vare att inlärningen är stegrad (progressiv) kan man stanna på olika nivåer när man tycker att gruppen inte klarar mer. Man kan också gå vidare och individualisera träningen för dem som har behov av ytterligare stimulans.

Syftet är att stimulera instruktörerna på de olika nivåerna till att ge ungdomarna ett individuellt välkoordinerat handbollsrörelsemönster. Önskan är att få ungdomar med en väl utvecklad individuell såväl försvars- som anfallsteknik, vilket gör att vi får en bättre, roligare och mer teknisk handboll. Därigenom blir också handbollen mer underhållande att se på.