Välkommen till Redo för handboll - optimera din uppvärmning!

”Uppvärmningen, uppstarten av träningen, som ska skapa förutsättningar för ett bra handbollspass kan bli mer effektiv! Vi önskar att uppvärmningens status höjs och att den används som ett naturligt tillfälle till riktad träning och inte bara för att man skall bli varm”.

Det anser författarna av Redo för handboll – optimera din uppvärmning som samtliga har lång erfarenhet av handboll på både förenings- och landslagsnivå. Författarna har tillsammans med Svenska handbollförbundet skapat innehållet till denna produkt som innehåller drygt 100 övningsexempel. Samtliga har tydliga instruktioner och med stegringsförslag för en trygg men enkel progression av uppvärmningens innehåll.

Det är så mycket unga kroppar behöver för att bättre kunna stå emot och prestera optimalt i denna fysiskt tuffa sport. Rörlighet, styrka och kontroll är lika viktigt för att kunna skapa fart och kraft.

Materialet riktar sig främst till ungdomar före och efter puberteten men många övningar är applicerbara även på elitnivå