Anfallets fyra faser

Handbollens anfallsspel delas in i fyra olika faser:

Fas 1 - Uppspelsfasen

Fas 2 - Uppföljningsfasen

Fas 3 - Uppbyggnadsfasen

Fas 4 - Avslutningsfasen

Fas 1 - Uppspelsfasen

Uppspelsfasen innebär kortfattat ett lags förflyttning från den egna planhalvan över till motståndarens planhalva, det vill säga det sätt laget väljer att starta sitt anfallsspel på. Normalt sker detta genom att målvakten sätter bollen i spel så snabbt som möjligt med hjälp av ett utkast, målvaktskast, frikast eller inkast.

Metodiken i en kontring kan variera mellan ett snabbt uppspel eller ett långsamt uppspel. Kontringsspelet kan i sin tur variera mellan halvkontring och helkontring. Fas 1-kontring kan också innebära samarbete (utifrån kort utkast) mellan returtagare och fas 1-spelare.

Fas 2 - Uppföljningsfasen

Fas 2 omfattar den del av kontringsanfallet som syftar till att utnyttja det övertag man skaffat sig genom det snabba uppspelet, innan motståndarna hunnit organisera sitt förvarsspel. Detta sker genom att andravågsspelarna möjliggör djupledsspel bakåt genom sin rörelse och sina placeringar. Detta kan skapa alternativa lösningar för att uppnå "övertal" eller skytte med stor kraft och fart.

Fas 2-spelet kan också vara fas 2 1/2, det vill säga att det anfallande laget använder sig av ett mönster/grundspel direkt när det försvarande laget hunnit organisera sig.

Fas 2 kan även vara snabba avkast, det vill säga "tryck" med fart och kraft direkt vid avkast, eller mönster/grundspel direkt efter avkast.

Fas 3 - Uppbyggnadsfasen

Den tredje fasen i anfallsspelet inträder i det skede då man har misslyckats att avsluta i fas 1 och fas 2 eller då man valt att starta anfallet med ett långsamt uppspel. Genom att välja en anfallsmetodik som bygger på givna anfallsuppställningar och konstruktiva spelhandlingar ska man i samarbete möjliggöra för laget att metodiskt uppnå alternativa avslutningstillfällen.

Fas 4 - Avslutningsfasen

Avslutningsfasen är den sista organisationsfasen i ett metodiskt uppbyggt anfallsspel som i princip kännetecknar det sätt man väljer att avsluta på. Man kan säga att fas 4 utgör den handling eller det händelseförlopp som direkt leder till en målchans. Avslutningsmöjligheterna uppkommer genom spelarnas tolkning och lösning av de problemställningar som uppstår från de olika spelmönster man använder sig av.