Riksläger 4

Riksläger 4 tar upp tar upp platsbytesspel och integrerat spel mot 6-0-försvar, repetition av 6-0-försvar, växlingar och isärdragningar mot 6-0 försvar, repetition av 3-2-1- och 5-1-försvar, repetition av rullningar och anfall 7 mot 6 mot 6-0- och 3-2-1 försvar samt repetition av kontring.

Teknik och taktikträning är uppdelat i fem träningspass. Detta inkluderar en kort teoridel före starten av varje praktikpass. Beskriv och visa hur tekniken är tänkt att genomföras.

Som ledare och tränare är det viktigt att förstå skillnaden mellan prestation och resultat och hur detta kan användas. Vi vill att ledarskapet fokuserar på glädje och prestation snarare än på resultat, framför allt upp till dess att spelaren blir senior. I och med senioridrott stegras ambitionen om att utveckla individer som kan konkurrera på den internationella scenen, och resultatet blir därmed en viktig aspekt i samspel med utbildning och utveckling.