Innehåll

Webbplatsen Samarbete i anfall och försvar innehåller en omfattande övningsbank med både anfalls- och försvarsövningar. För att komma åt övningsfilmerna behöver du ha en inloggning till webbplatsen.

Här följer en sammanfattning av hur materialets cirka 250 övningar är sorterade.

Anfallsspelet är indelat i kategorierna:

- Grunder kontring

- Fas 3 Uppbyggnadsfas

- Fas 4 Avslutningsfas

Exempel på övningsområden är metodisk träning av returtagning, kontringszoner, samarbete mellan K6 och M9, samarbete mellan 9M - vändningar samt grunder växlingar.

Försvarsspelet är indelat i kategorierna:

- Man-man-, zon- och kombinerat försvarsspel

- Man-man-försvar

- Metodisk träning av 3-3-zonförsvar

- Grunder 3-2-1-försvar: metodisk träning/inlärning

- Grunder 6-0-försvar: metodisk träning

- Grunder 5-1-försvar: metodisk träning

Exempel på övningsområden är man-man mot spelare med boll, man-man mot spelare längre ifrån samt metodisk träning av man-manspel.