Långsiktig inlärning

I träningsläran beskrivs den långsiktiga utvecklingen som en process av träning av en otränad nybörjare upp till dennes prestationsgräns. Uppgiften är alltså att höja träningstillståndet från år till år, till den gräns för prestationsförmågan som sätts av det genetiska taket.

Ålderssiffrorna som anges är ungefärliga. De är beroende av flera faktorer, exempelvis hur många år man tränat och den biologiska mognadsåldern.

Den långsiktiga utvecklingen går över följande stadier:

Ålder Träningsstadium Träningsinnehåll
 20- Högprestationsstadium Här syftar träningen till fullständig utveckling av de träningsfaktorer som ger högsta möjliga prestation
16-22 Prestationsstadium Under detta stadium sker ytterligare specialisering. Uppbyggnadsträningen har nu kommit långt och prestationen (tävlingsresultatet) står i centrum. Här intensifieras träningen av de fysiska, psykiska och tekniska/taktiska egenskaper som är resultatgivande.
13-18 Uppbyggnadsstadium Beroende på den aktives talang och intresse påbörjas nu en specialisering mot handbollen.
 9-14 Grundträningsstadium Total allsidighet är aktuell under detta stadium. Här läggs en allsidig grund där det är viktigt att utveckla grovkoordinativa färdigheter såväl som snabbhet och rörlighet. Under perioden påbörjas också utvecklingen av vissa uthållighets- och styrkefaktorer.
 6-10 Lekstadium Träning som i huvudsak syftar till utveckling av koordinativa egenskaper. I lekform ska barnen få pröva på olika lekar, bollvaneövningar och andra idrotter. Verksamheten kan kallas handbollsskola.