Om projektet

Att arbeta med Målvaktsträning - handboll har varit en fantastisk rolig och spännande resa. Att kunna genomföra ett sådant här projekt hade inte varit möjligt utan skickliga och engagerade medarbetare, suveräna modeller och suveräna samarbetspartners! SISU Idrottsböcker vill därför rikta ett stort tack till:

  • Författarna: Thomas Forsberg och Janne Ekman.
  • Modellerna: Emina Jonasson, Emelie Westberg, Johanna Westberg, Ossian Krödel, Daniel Ekman, Patrik Söderström, Emil Andersson och Fredrik Gustavsson
  • MPEG Produktion för film och redigering
  • Metaform för formgivning

SISU Idrottsböcker och Svenska Handbollförbundet i samverkan!

Genom Svenska Handbollförbundet och SISU Idrottsböckers samarbete utvecklas nya, värdefulla och intressanta utbildningsmaterial för dig som handbollsledare och spelare.

Det finns mängder av värdefull erfarenhet och kompetens bland dem som är engagerade i handbollen och andra idrotter i Sverige. Det är självklart för oss att göra den tillgänglig för dig som är intresserad.

SISU Idrottsböckers uppgift är att tillsammans med Handbollförbundet samla in, förädla och sprida kunskap och erfarenheter – att vara en kanal för tränare, idrottsutövare, forskare med flera som vill nå ut till och entusiasmera fler människor. Böcker och material som vi tar fram i samverkan bidrar till att utveckla svensk handboll. I SISU Idrottsböcker ingår också Idrottens bokklubb – för dig som tror på löpande kompetensutveckling och livslångt lärande. Läs mer på din idrottsbokhandel på nätet - www.sisuidrottsbocker.se.

Beställningar

SISU Idrottsböcker

www.sisuidrottsbocker.se

Telefon: 040-660 66 67

Fax: 040-660 66 70

E-post: info@idrottsbokhandeln.se

SISU Idrottsböcker – idrottens förlag

SISU Idrottsböcker

Idrottens Hus

114 73 Stockholm

Besöksadress: Fiskartorpsvägen 15 A

www.sisuidrottsbocker.se

Telefon: 08-699 60 00

E-post: info@sisuidrottsbocker.se

© SISU Idrottsböcker och Svenska Handbollförbundet, 2012

Titel: Målvaktsträning - handboll

Författare: Thomas Forsberg, Janne Ekman

Projektledning: SISU Idrottsböcker

Grafisk form: Metaform

Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen. Den som bryter mot lagen om upphovsrätt kan åtalas av allmän åklagare och dömas till böter eller fängelse i upp till två år samt bli skyldig att erlägga ersättning till upphovsman/rättsinnehavare.