Litteraturtips

Här följer ett urval av användbara utbildningsmaterial som författarna tror kan hjälpa dig som tränare:

Bellardini, Helena och Tonkonogi, Michail (2012), Åldersanpassad fysisk träning för barn och ungdom. SISU Idrottsböcker

Ekman, Jan och Forsberg, Thomas (2012), Målvaktsträning Handboll (digital artikel). SISU Idrottsböcker

Bahr, Roald m.fl. (2012), Undvik Idrottsskador. SISU Idrottsböcker

För mer kunskap inom träningslära och träningsplanering hänvisar vi till speciallitteratur inom området.