Långsiktig utveckling

Den långsiktiga utvecklingen innebär inte bara en förståelse för olika stadiers innehåll, utan även en kunskap om individens och kollektivets handbollstekniska utveckling. Med handbollens specifika tekniska/taktiska krav krävs både individuell teknik och kollektivt spel för att nå en hög prestation.

För tidig träning av kollektivt spel som kan vara vinstgivande i unga år leder ofta till brister i den individuella tekniken som har negativa effekter på utövaren när denne blir äldre. För tidig framgång som ung kan också bidra till en "mättnad" som kan sänka motivationen för vidare träning.

Tekniska/taktiska färdigheter kräver flera års träning med rätt nivåanpassning av metoder och övningar. I ungdomsåren är det viktigt att starta med koordinativ träning (generell teknisk träning, se träningslära) och grundteknik (individens handbollsspecifika grundteknik) för att senare kombinera individuell teknik (specifik handbollsteknisk träning) med samarbete anfall och försvar (samarbete två och två eller fler). Detta skapar en grund för att senare kunna träna spelmönster eller grundspel som vi också kallar det (avancerat kollektivt spel).

Ungdomsårens balansgång mellan träning av koordination, individuell grundteknik, individuell handbollsteknik och samarbete i anfalls- och försvarsspel är mycket viktig.

Vid ensidig individuell träning blir kollektivet lidande och vice versa. Om man däremot växlar mellan dessa former höjs lagets nivå. Förbättrar man ytterligare träningen inom ett område, exempelvis individuell teknik, måste den kollektiva träningen höjas och resultatet förbättras betydligt.