Information

SISU Idrottsböcker och Svenska handbollsförbundet i samverkan!

Det finns mängder av värdefull erfarenhet och kompetens bland dem som är engagerade i Svenska Handbollförbundet och andra idrotter i Sverige. SISU Idrottsböckers uppgift är att tillsammans med Handbollförbundet samla in, förädla och sprida kunskap och erfarenheter till fler.

SISU Idrottsböcker driver också Idrottens bokklubb. Läs mer på sisuidrottsbocker.se, din idrottsbokhandel på nätet.

Beställningar:

SISU Idrottsböcker
www.sisuidrottsbocker.se
E-post: kundtjanst@sisuidrottsbocker.se

Kontaktuppgifter till förlaget:

SISU Idrottsböcker
Idrottens Hus
Box 110 16
100 61 Stockholm

Besöksadress:

Skansbrogatan 7
E-post: info@sisuidrottsbocker.se

© SISU Idrottsböcker och Svenska Handbollförbundet, 2015

Titel: Samarbete i anfall och försvar

Författare: Torbjörn Klingvall

Grafisk form och original: Metaform

Illustrationer: Metaform

Filmproduktion: Nordrama

Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen. Den som bryter mot lagen om upphovsrätt kan åtalas av allmän åklagare och dömas till böter eller fängelse i upp till två år samt bli skyldig att erlägga ersättning till upphovsman/rättsinnehavare.