Riksläger 1

Riksläger 1 tar upp individuell försvars- och anfallsteknik, 6-0-försvar, rullningar och kontringsspel. Teknik och taktik består av 5 träningspass. Varje träningspass är cirka 2 timmar långt och inkluderar en kort teoridel vid passets start.

Intentionen med Riksläger 1 är att förmedla tankegångar kring individuell försvarsteknik. Beskriva vilka individuella försvarstekniker det finns, visa hur tekniken ska utföras och genomföra metodisk träning av utvalda tekniker.

Som ledare och tränare är det är viktigt att ofta ställa sig frågan: Det vi gör nu leder det till handboll i världsklass? Alla spelare som kommer på riks-, region- och distriktsläger ska få information om träningens upplägg, att innehållet hänger samman i en utvecklingstrappa och att övningarna bygger på progression och en metodik som visar på hur och varför vi tränar det vi gör.