Grunder

Utan grunder saknas naturligtvis förutsättningarna för att utvecklas som målvakt. Därför är det av stor vikt att alla delar som ingår under Grunder studeras och tränas med stor omsorg. Grunderna tränas under hela den aktiva perioden - från unga år upp till en eventuell elitsatsning

Grunderna består av:

  • Grundställning
  • Arbetsbåge och sidledsförflyttning
  • Vinklar i målet

Under Tekniker och övningar hittar du även grundpositioner för olika typer av skott, nämligen för 9-metersskott, kantskott, linjeskott, frilägen och genombrott samt straffkast.

Grundställning, de olika grundpositionerna, övningar för grunder samt uppvärmningsövningar med fokus på grunder hittar du när du loggat in!