Symbolförklaring

Till alla övningar på webbplatsens finns även en tillhörande illustration som visar boll- och löpvägar i de olika övningarna. Nedan finns en förklaring av de symboler som används.