Försvarsspelets fyra faser

Försvarsspelet delas in i fyra olika faser.

Fas 5 - Tillbakadragandet, som i sin tur kan delas in i

- returtagning

- forechecking

- backchecking

Fas 6 - Tillfälligt försvar

Fas 7 - Organisationsfasen

Fas 8 - Försvar efter en viss försvarsuppställning

Fas 5 - Tillbakadragandet

Fas 5 i försvarsspelet inträder omedelbart efter anfallsspelets avslutningsfas är avslutad, alternativt något tidigare. Det är viktigt att snabbt se om det kommer en retur från målvakt eller försvar. Tillbakadragandet till den egna målgården kan ske både organiserat eller oorganiserat. Ett organiserat tillbakadragande innebär att man försöker störa motståndarnas uppspel. Detta kan göras genom:

- forechecking, det vill säga att man stör spelet redan på motståndarnas planhalva

- backchecking, det vill säga att man stör spelet högt upp på den egna planhalvan

Fas 5 kräver bra individuell teknik och spelförståelse samt kollektivt samarbete.

Fas 6 - Tillfälligt försvar

Fas 6 omfattar det tillfälliga förssvarsspel som organiseras för att motverka kontringsanfall. I fas 6 svarar varje spelare för att täcka upp ett givet område. Detta behöver inte vara samma som spelarens "ordinarie" försvarsposition.

Fas 7 - Organisationsfasen

Fas 7 omfattar det tillfälligt uppehållande försvarsspelet som fordras för att respektive spelare ska hinna inta sin "ordinarie" plats i en viss försvarsuppställning. Organisationen kan också äga rum när spelet är avblåst eller bollen av motståndaren inte spelas framåt ( fas 1 alternativt fas 2).

Fas 8 - Försvar efter en viss försvarsuppställning

Fas 8 innebär det spel man valt att spela, med utgångspunkt i givna försvarsuppställningar som 3-3, 3-2-1, 4-2, 5-1, 6-0 med flera. Fas 8 kräver bra individuell försvarsteknik och spelförståelse samt kollektivt samarbete.