Distriktsläger 3

  • Teknik- och taktikträning: repetition av individuell försvarsteknik samt man-man-försvar
  • Målvaktsträning: 9-metersskott, övningar
  • Idrottsfysiologi: hållfasthetsträning/atletisk träning
  • Idrottspsykologi: empatisk och välkomnande miljö med tid till att pröva, upptäcka och fråga