Spelarutbildning Distriktsläger 1–8

Spelarutbildning Riksläger 1–4 och Distriktsläger 1–8 visar hur utvecklingsstegen ser ut för spelare, från distriktsnivå upp till spel i juniorlandslaget. Utvecklingstrappan är progressiv och metodisk i sin utformning och är baserad på utbildning och utveckling för individ och kollektiv. De två utbildningsmaterialen beskriver inte bara ramarna på varje läger utan även innehållet på varje träningspass, detta för att progressionen ska kunna följa en röd tråd. Vissa delar, som till exempel individuell teknik, beskrivs noga med både teknisk beskrivning och metodisk träning. Andra delar beskrivs med ramar som talar om vad som ska tränas.

Distriktsläger 1–8 vänder sig till dig som är tränare vid de olika lägren, men också till dig som är klubbtränare och vill utveckla handbollsverksamheten i linje med den nya spelarutbildningen.