SISU Idrottsböcker och Svenska Handbollförbundet i samverkan!

Genom Svenska Handbollförbundet och SISU Idrottsböckers samarbete utvecklas nya, värdefulla och intressanta utbildningsmaterial för dig som handbollsledare och spelare.

Det finns mängder av värdefull erfarenhet och kompetens bland dem som är engagerade i handbollen och andra idrotter i Sverige. Det är självklart för oss att göra den tillgänglig för dig som är intresserad.

SISU Idrottsböckers uppgift är att tillsammans med Handbollförbundet samla in, förädla och sprida kunskap och erfarenheter – att vara en kanal för tränare, idrottsutövare, forskare med flera som vill nå ut till och entusiasmera fler människor. Böcker och material som vi tar fram i samverkan bidrar till att utveckla svensk handboll. I SISU Idrottsböcker ingår också Idrottens bokklubb – för dig som tror på löpande kompetensutveckling och livslångt lärande. Läs mer på din idrottsbokhandel på nätet - www.sisuidrottsbocker.se.

Beställningar

SISU Idrottsböcker

www.sisuidrottsbocker.se

E-post: kundtjanst@sisuidrottsbocker.se

Telefon: 08-699 60 00

Kontaktuppgifter till förlaget

SISU Idrottsböcker

E-post: info@sisuidrottsbocker.se

© SISU Idrottsböcker och Svenska Handbollförbundet, 2009

Titel: Individuell anfalls- och försvarsteknik

Författare: Torbjörn Klingvall

Grafisk form och original: Metaform

Illustrationer: Metaform

Foto: Håkan Flank

Filmproduktion: MPEG Production

Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen. Den som bryter mot lagen om upphovsrätt kan åtalas av allmän åklagare och dömas till böter eller fängelse i upp till två år samt bli skyldig att erlägga ersättning till upphovsman/rättsinnehavare.