Samarbete försvarsspel

Som ett led i den långsiktiga teknisk/taktiska progressionsmodellen kommer efter individuell försvarsteknik träning av samarbete försvar.

Efter individuell försvarsteknik är det logiskt att utveckla ett samarbete mellan försvararna (precis som i anfall) för att ytterligare stärka försvaret. Samarbetet kommer gradvis att utökas från två och två till fler och fler spelare i takt med stigande ålder och utveckling. Samarbete i försvaret lägger också grunden till att kunna utveckla avancerade spelmönster (grundspel) i försvaret.

Logga in på webbplatsen för att titta på alla försvarsövningar!