Känslan vid sidlinjen

Det är känsloladdat att följa spelet från sidlinjen. Ibland verkar det som föräldrarna glömmer att de är där för att stötta sina barn.