Hur gör vi varandra bra?

Att skapa en juste miljö är nästan uteslutande ett vuxenansvar.