Föräldrarnas engagemang

Föräldrarnas engagemang bidrar till en låg medlemsavgift. Utmaningen är att hålla fast vid det engagemanget då folk är mer stressade.