Möjligheter och utmaningar

Ett mångkulturellt upptagningsområde har många fördelar. Den stora utmaningen är att få med flickor i verksamheten.