FSLL fem riktlinjer

Syftet med FSLL är alla föreningar ska ha en gemensam tanke med sin verksamhet. Budskapet förmedlas genom fem riktlinjer.