Sociala relationer

Ett område av betydelse för vårt psykiska välbefinnande är våra sociala relationer. Positivt upplevda sociala relationer kan vara något som får oss att må bra. Däremot har inte alla samma behov av relationer eller sociala interaktioner, utan det är individuellt.

Det du bland annat kan göra för ditt psykiska välbefinnande är att skaffa dig och ta hand om goda relationer med personer i din närhet, som till exempel familjemedlemmar, kompisar, lag- eller klubbkamrater eller jobbkollegor. Det är dock enklare sagt än gjort, ibland kan det upplevas som svårt att lägga tid och energi på sociala relationer. Du kanske upplever att du inte har tid, eller prioriterar annat som kanske är mindre givande för ditt psykiska välbefinnande. Eller så träffar du människor “fysiskt”, men är ändå inte riktigt närvarande i samtalen; du kanske är orolig inför nästkommande utmaning eller upptagen med din mobil, vilket oftast leder till att mötet inte upplevs som särskilt givande. På grund av den viktiga roll som sociala relationer förmodligen har för ditt psykiska välbefinnande, kan det vara bra att fundera på hur du kan utveckla och vidmakthålla ditt sätt att umgås med personer i din omgivning.

 Vad kan du göra själv?

  • Fundera över vilka personer i ditt sociala nätverk som du gärna skulle vilja träffa mer. Kontakta dem och boka in en träff. Om du känner att tiden är knappt så kanske ni kan träffas över en lunch eller en fika.
  • Fundera över hur du skulle kunna träffa nya människor. Kanske kan du anmäla dig till en kurs där du potentiellt träffar nya människor? Eller så försöker du vara öppen i samband med samlingar, träffar och inbjudningar för att se om det finns någon som kan kännas intressant att lära känna bättre. Ibland räcker det att vara uppmärksam på de personer som du redan känner väl i din omgivning. Det kanske kan det vara intressant att tillbringa lite mer tid med den nya spelaren i laget?
  • Försök vara fullt närvarande i stunden när du väl träffar andra människor. Kvaliteten i de sociala möten som blir av, och det upplevda utfallet, beror mycket på om du är närvarande i stunden. Om du inte distraheras av mobilen (ett tips är att lägga bort den så den inte syns och lägga den i flight-mode) eller av dina egna tankar, och fullt ut kan koncentrera dig på det som sägs och görs under samtalet, kommer du troligtvis få ut mer av mötet. Du kommer på det sättet också känna mer tillhörighet med personen du pratar med.
  • Utveckla dina samtalsfärdigheter. Fråga din samtalspartner hur hen har det i livet, lyssna noggrant och hoppa inte in med råd och tips om hur hen kan hantera sina utmaningar. Lär dig aktivt lyssnande, där du lyssnar, summerar och sedan repeterar vad du hört. Detta leder till att din samtalspartner inser att du lyssnat fullt ut och förstått vad hen har sagt. Se till att personen känner att hen har blivit hörd, accepterad och förstådd. Då kanske hen gör samma sak med dig.
  • Våga också prata om dig själv. Berätta hur du mår och vad du handskas med i livet. Var inte rädd för att berätta om utmanande saker eller situationer i ditt liv, det kan skapa ett öppet samtalsklimat och öppna upp för utbyte av tankar om livets utmaningar. Kanske har personen du pratar med upplevt något liknande som du har, men ännu inte vågat prata om det?
  • Tänk på att alla människor kan göra fel ibland. Var inte rädd att be om ursäkt om du har gjort något mindre bra gentemot någon annan. Och likadant, var öppen för andras ursäkt om de har trasslat till något. Det är en viktig färdighet, bland annat för att kunna vidmakthålla sociala relationer även under stormiga tider.

När och var ska du söka hjälp?

Om du känner dig ensam på ett icke önskvärt sätt och aktivt vill jobba med att förbättra eller utvidga dina sociala kontakter för att optimera ditt psykiska välbefinnande, eller om du vill ta tag i konflikter som uppstått mellan dig och personer i din omgivning, rekommenderar vi dig att söka stöd i form av idrottspsykologisk rådgivning

Mer information om sociala relationer: