Idrottspsykologi - prestation och hälsa

Här finns råd för elitidrottare för att hantera effekten av Corona-pandemin

Välkommen till vår webbplats om idrottspsykologi - prestation och hälsa. Innehållet är framtaget av Riksidrottsförbundet, avdelningen Elitidrottsstöd, kompetensområde idrottspsykologi, och är först och främst riktat till dig som är aktiv idrottare i gymnasieåldern eller äldre. Givetvis är webbplatsen även bra att använda för tränare, ledare, lärare, sportchefer, förbundskaptener och föräldrar. Att ha kunskap om till exempel vad som krävs för att prestera eller vilka symptom som kan upplevas vid depression, är viktigt även för stödpersoner till den aktiva idrottaren.

Idrottspsykologi är ett område med olika teorier och arbetssätt. På Riksidrottsförbundet (RF) utgår arbetet med idrottspsykologi, precis som idrottsmedicin och idrottsfysiologi, från evidensbaserade metoder. Det betyder att vi utgår från arbetssätt som grundar sig på vetenskapliga studier. Vårt arbete är främst baserat på Kognitiv beteendeterapi (KBT), Acceptance Commitment Therapy (ACT) och mindfulness.

Utifrån ovan ingångar ligger ett stort fokus på beteendeförändring, vilket till exempel kan handla om att få en spelare att gå mer på mål när hen står i bra position, eller att få en aktiv att öka antalet återhämtande aktiviteter för att minska stressen i livet. För att kunna komma åt en beteendeförändring krävs det ofta att individen lär sig hantera negativa känslor och tankar, då dessa ofta kan stå i vägen för beteendeförändringen. Detta görs utifrån KBT och ACT/mindfulness med ett acceptansbaserat förhållningssätt. Istället för att försöka kontrollera negativa tankar och känslor, vilket i sig är mycket svårt och oftast leder till en mödosam inre kamp, lär sig individen att notera dessa inre upplevelser, acceptera dem utan att behöva agera på dem och att kunna inta olika perspektiv på dessa inre upplevelser. Syftet är att ge individen mer utrymme att engagera sig i de beteenden som är viktiga och meningsfulla för hen.

Idrottspsykologi handlar till stor del om att utveckla sin förmåga att prestera i paritet med sin träningsförmåga och att kunna göra det även på större mästerskap. Den psykiska hälsan hos elitaktiva är också viktig, men tyvärr hamnar den ibland lite i skymundan. Att må bra i en utmanande miljö är ett centralt ämne i sig, men även viktigt då välmående i sin tur höjer chanserna för att kunna prestera bra. På den här webbplatsen belyser vi därför idrottspsykologi utifrån två områden: prestation och hälsa.

Webbplatsen har följande struktur:

- Prestation belyser faktorer och färdigheter som kan påverka prestationen.
- Välbefinnande fokuserar på hur aktiva kan må bra i den utmanande idrottsmiljön och vad hen kan göra själv för att säkerställa sitt psykiska välbefinnande.
- Idrottsspecifika utmaningar är ett avsnitt som presenterar situationer och aspekter som i vissa fall kan försämra den psykiska hälsan.
- Psykisk ohälsa beskriver olika psykiska sjukdomar som idrottare kan drabbas av.
- Övningar – här finns övningar att träna på som kan hjälpa dig att utvecklas och må bra.
- Hjälp att få – här hittar du information om vart du kan vända dig om du har frågor.
Upp upp vi lyfter – här hittar du en teaterföreställning vars syfte är att lyfta tankar, känslor och beteenden som rör psykisk ohälsa, samt lägga en bra grund för att arbeta vidare med dessa frågor.

Trevlig läsning!
RF Elitidrottsstöd, idrottspsykologi