Skador

De flesta idrottare drabbas någon gång under sin karriär av en idrottsskada. En skada kan leda till allt från att du behöver anpassa träningen under en viss tid eller vara borta från träning och tävling i flera veckor eller månader, till att du blir tvungen att avbryta karriären på grund av skadan.

Det är vanligt att känna sig lite nere när man skadat sig och att känna rädsla för att drabbas av nya skador när det är dags att återgå till träning och tävling. Om dessa känslor upplevs som lindriga och övergående samt avgränsade till skadan i sig, är det inget att oroa sig för – det är helt normala reaktioner och något man får acceptera. Dock finns det forskning som visar att skadade elitidrottare har en förhöjd risk att utveckla mer allvarliga psykiska tillstånd, som till exempel depression eller ångest. För att förebygga det kan det vara bra att i ett tidigt skede efter en skada ta hand om sitt mående (se tips nedan).

En skada som uppkommit på ett traumatiskt sätt (t.ex. genom en olycka) kan även innebära att idrottaren utvecklar starka psykiska reaktioner och minnesbilder (se mer information om det under fliken posttraumatiskt stressymptom (PTSD) på sidan ångest).

En hjärnskakning är en allvarlig skada som, i värsta fall, kan leda till neurologiska symptom (t.ex. minnesstörningar) eller psykiska symptom (t.ex. depression) under hela livet. För att motverka allvarliga och långvariga symptom är det viktigt att vara noga med rehabiliteringen. Prata med din läkare om hur du ska göra.

 Vad kan du göra själv?

Här följer några tips på hur du kan jobba med din psykiska hälsa under en skadeperiod:

  • Boka in aktiviteter i din vardag. Det kan till exempel vara att träffa en kompis, hälsa på en vän, måla, fotografera – helt enkelt aktiviteter som du tycker är roliga och meningsfulla. Även om du känner dig ledsen eller nere och vill dra dig undan på grund av de förändrade omständigheterna som din skada innebär, är det viktigt att inte låta din ledsamhet styra och börja grubbla över din situation. Gör i stället saker som du vanligtvis tycker om så att du får möjlighet att uppleva positiva känslor.
  • Acceptera situationen som den är är ett viktigt steg. Det betyder inte att du måste tycka om situationen, men du måste acceptera att skadan inträffat för att kunna gå vidare med din rehabilitering.
  • Utveckla din förmåga att hantera negativa tankar och känslor. Det kan vara extra viktigt i skadeperioder då negativa tankar och känslor ofta dominerar. Mindfulnessträning kan vara bra för detta ändamål. Här hittar du mer information om mindfulness.
  • Utforska dina värden: Vad är viktigt för dig, innerst inne? Du hittar mer information om hur du kan jobba med dina värden här.
  • Nyttja den tid du har, när du inte kan träna och tävla, till aktiviteter som du annars aldrig hinner med. Du kanske vill läsa en kurs på högskola eller universitet? Eller besöka en familjemedlem som bor lite längre bort?
  • Om du känner för det, håll kontakt med dina träningskompisar genom att besöka dem på träningen eller genom att träffa dem på andra sätt.
  • Fråga om det finns en uppgift du kan ta över i klubben, till exempel som hjälptränare eller analytiker.
  • Det är vanligt att dagsstrukturen ändras pga. skadan. Se till att skaffa en tydlig dagsstruktur, exempelvis genom att ha fasta tider för mat och sömn. Se även till att inte stanna kvar i sängen för länge på morgonen, utan boka in någon aktivitet så du kommer upp och igång med dagen.

När och var ska du söka hjälp?

Om du upplever att din skada har triggat igång problem, såsom nedstämdhet, ångest och oro, beroende , sömnproblem eller starka minnesbilder från när din skada skedde som gör att du har svårt att fungera normalt i din vardag, klicka på respektive problemområde för fler råd samt information om när och var du ska söka hjälp.

Om du känner att skadan påverkar ditt mående, men att de upplevda symptomen är lindriga och inte påverkar avsevärt hur du fungerar i vardagen, rekommenderar vi dig att söka stöd i form av idrottspsykologisk rådgivning

Mer information om skador: